Header achtergrond
Fair Use Policy – Gaming
  • We zorgen ervoor dat klanten ons Fair Use-beleid naleven door het gemiddelde maandelijkse Harddisk gebruik over een periode van 12 maanden te evalueren.
  • Als uw gebruik van onze services daardoor de geschatte spelhostingpatronen overschrijdt of niet overeenkomt met reguliere klantpatronen, kunnen we dit markeren als buitensporig en/of onredelijk.
  • Als uw gebruik wordt gemarkeerd als buitensporig en/of onredelijk, kan er contact met u worden opgenomen over een mogelijke schending van ons Fair Use-beleid.
  • Wij kunnen u dan vriendelijk verzoeken om uw medewerking te verlenen om uw gamehostingovereenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
  • Als buitensporig en/of onredelijk gebruik aanhoudt nadat u heeft verzocht om uw gamehostingovereenkomst aan te passen, kan dit zonder verdere kennisgeving in rekening worden gebracht op uw account.
  • We behouden ons het recht voor om het gebruik van gamehostingservices op te schorten, te wijzigen of te beperken in geval van beleidsschendingen.