Header achtergrond
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de Privacy Statement van Supreme Hosting. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Supreme Hosting voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) GDPR 2018.

Supreme Hosting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Atrikel 1: Algemeen

Supreme Hosting (hierna “wij” of “ons” genoemd) respecteert de privacy van elk individu dat deze website (de “Website”) bezoekt en is gevoelig voor privacykwesties op internet. We vinden het belangrijk dat u weet hoe wij de informatie die we op internet over u vernemen, verwerken. Daarom somt deze privacyverklaring de informatie op die wij van u kunnen verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. We behouden het recht voor deze privacyverklaring naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande mededeling.

Artikel 2: Persoonlijke informatie

Over het algemeen kunt u onze Website op het internet bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige persoonlijke informatie over uzelf mee te delen. In sommige gevallen kunnen onze webservers automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u aansluiting maakt met of een link volgt naar de Website. Voorbeelden van deze niet-persoonlijke gegevens zijn: domeinnamen, IP-adressen, het type webbrowser dat u gebruikt en het type besturingssysteem dat u gebruikt. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die men op de Website doorbrengt, de bekeken pagina’s en andere gelijkaardige informatie te verzamelen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Website te analyseren en de inhoud ervan te verbeteren.

Als u van onze diensten gebruik maakt door productien bij ons af te nemen dan verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • IP Adres

Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het complementeren van onze digitale klantenkaart, in correspondentie en telefonisch.

Artikel 3: Gegevens over jou activiteiten op onze klantenpaneel

U persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u een overeenkomst met ons aangaat. U heeft altijd het recht deze in te zien. Hiertoe krijgt u van ons bij het aangaan van een overeenkomst een inloglink en code toegestuurd, waar u deze gegevens kunt zien en indien nodig aanpassen. Verwijdering van uw gegevens zal alleen kunnen plaatsvinden als deze niet meer relevant zijn.

Artikel 4: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@supremehosting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 5: Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 6: Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Artikel 7: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

Artikel 8: Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 9: Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Artikel 10: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw online klantenkaart. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@supremehosting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 11: Andere Websites

Deze Website bevat mogelijk links naar andere sites. Hoewel we ernaar streven alleen links te leggen met websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die via deze website wordt verzameld.

Artikel 12: Wijzigingen aan de Verklaring

Supreme Hosting behoudt zich het recht voor haar Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Indien wij onze verklaring moeten wijzigen zullen we een bericht over de verandering op deze pagina posten.

Contactinformatie

Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, gelieve dan contact op te nemen met ons team via het contact formulier.

 

– Laatst bijgewerkt Mei 2018